แอร์โรว์เฮดฟุคุยามะ

แอร์โรว์เฮดฟุคุยามะ

หมายเลขจดทะเบียน 97
ชื่อของ GI แอร์โรว์เฮดฟุคุยามะ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2020/06/29
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดฮิโรชิม่า
เมืองฟุคุยามะ
ติดต่อที่อยู่

Fukuyama City Agricultural Cooperative

2-7-1 Hanazono Town, Fukuyama City, Hiroshima Prefecture

พื้นที่ผลิต

"แอร์โรว์เฮดฟุคุยามะ" เป็นแอร์โรว์เฮดที่มีลักษณะเด่นตรงรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม ผิวหน้าสีน้ำเงินสด สัมผัสการเคี้ยวที่นิ่มเป็นเลิศ มีความต้องการสูงในฐานะวัตถุดิบมงคลสำหรับทำอาหารโอเซจิ (อาหารเทศกาลปีใหม่) นอกจากนี้ยังได้รับการประเมินค่าสูงจากผู้เกี่ยวข้องกับตลาด ในด้านการรักษาคุณภาพ, การจัดส่งสินค้ามาขายสม่ำเสมออย่างยาวนาน, ระบบคัดสรรที่เข้มงวด และอื่นๆ

หัวใต้ดินสำหรับเพาะปลูกเป็น "แอร์โรว์เฮดฟุคุยามะ" จะใช้แอร์โรว์เฮดน้ำเงิน (1) พันธุ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น ซึ่งจะนำเมล็ดที่เก็บจากการเพาะปลูก ณ แหล่งผลิตเมื่อปีที่แล้วมาคัดเลือก แล้วแช่เย็นเก็บรักษาไว้จนกว่าจะนำมาปลูกลงดิน
 แหล่งผลิตอยู่ที่เมืองฟุคุยามะ ตลอดระยะเวลาเพาะปลูกจะมีการดูแลบริหารน้ำไม่ให้ขาดแคลน หลังเก็บเกี่ยวแล้วจะล้างน้ำ 2 ครั้งเพื่อขจัดโคลน, เศษขยะ จากนั้นจะคัดแยกตามเกรด (คุณภาพ), ระดับ (น้ำหนัก), ขนาด ผลผลิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น หัวที่เน่าหรือหัวที่โตบนดิน และอื่นๆ จะไม่ถูกนำส่งขาย

ว่ากันว่าการเพาะปลูก "แอร์โรว์เฮดฟุคุยามะ" มีจุดเริ่มจากคูน้ำอุดมสมบูรณ์รอบปราสาทฟุคุยามะ (2) ภายในเมือง เมื่อประมาณปี 1902 แหล่งเพาะปลูกมีทั้งภูมิอากาศอบอุ่นกับปริมาณแสงแดดที่มากตามแบบทะเลเซโตะใน และคลองชลประทานที่สร้างในสมัยเอโดะ (3) จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการเพาะปลูกแอร์โรว์เฮดซึ่งต้องการน้ำปริมาณมาก
 ประมาณปี 1955 เป็นต้นมา ธรรมเนียมรับประทานแอร์โรว์เฮดในวันปีใหม่ในฐานะอาหารมงคลที่ "งอกงาม" ได้แพร่หลายไปทั่วประเทศ พื้นที่เพาะปลูกในเมืองฟุคุยามะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยขยายจากทางตอนใต้
 ปี 1967 ได้ก่อตั้ง "สมาคมส่งขายแอร์โรว์เฮดฟุคุยามะ" และกลายเป็นแหล่งผลิตอันดับ 1 ของประเทศจากการได้รับความไว้วางใจจากตลาด อันเป็นผลของการส่งขายร่วมกัน เช่น พัฒนาเทคโนโลยีเพาะปลูกโดยจัดคอร์สฝึกสอน, เก็บรักษาหัวพันธุ์ในตู้เย็น, การเข้มงวดจริงจังกับเกณฑ์มาตรฐานส่งขายของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, การจำหน่ายทางไกล เป็นต้น
 ปริมาณส่งขายประจำปี 2016 อยู่ที่ 162 ตัน ครองสัดส่วนตลาด 72.3% ของทั้งประเทศ

  1. แอร์โรว์เฮดน้ำเงิน : ในยุโรปกับอเมริกา แอร์โรว์เฮดมีไว้เพื่อดูเล่น แต่ที่ญี่ปุ่นนั้นได้นำรากมาบริโภค แอร์โรว์เฮดน้ำเงินมีต้นอ่อนที่งอกยาว จึงได้รับการตีค่าสูงให้เป็นของมงคล และถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารในวันปีใหม่
  2. ปราสาทฟุคุยามะ : ปราสาทญี่ปุ่นที่สร้างเสร็จในสมัยเอโดะปี 1622 ซากปราสาทถูกกำหนดให้เป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นสุดยอดปราสาท 100 แห่งของญี่ปุ่นในปี 2006 ด้วย
  3. สมัยเอโดะ: ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคหนึ่งตั้งแต่ ค.ศ. 1603 ถึง 1867 เป็นช่วงที่รัฐบาลโชกุนได้รับการสถาปนาขึ้นที่เอโดะ (ปัจจุบันคือกรุงโตเกียว) การเมืองการปกครองระบอบแคว้นซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่เอโดะนำโดยตระกูลโทกูงาวะ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงที่อิเอยาซุ โทกูงาวะเป็นโชกุนรุ่นแรกจากตระกูลนี้

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น