ขิงยัตสึชิโระ

ขิงยัตสึชิโระ

หมายเลขจดทะเบียน 95
ชื่อของ GI ขิงยัตสึชิโระ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2020/03/30
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดคุมะโมะโตะ
เมืองยัตสึชิโระ, อ.ฮิคาวะ เขตปกครองยัตสึชิโระ, เขตไคโต อ.โอกาวะ เมืองอุคิ, เขตจูโอคุ อ.มิซาโตะ เขตปกครองชิโมมาชิกิ
ติดต่อที่อยู่

Yatsushiro Regional Agricultural Cooperative

2690 Furushiro Yatsushiro City, Kumamoto Prefecture

พื้นที่ผลิต

"ขิงยัตสึชิโระ" คือขิงที่ถูกผลิตและส่งขายโดยตัดเล็มขึ้นรูป (1) อย่างประณีตให้กับหัวที่โตอยู่ใต้ดินกับมาตรฐานที่เข้มงวด
 สินค้าจะต้องมีรูปลักษณ์ภายนอกที่มีสีและเงาวาวสวย ขรุขระน้อยและมีรอยแผลน้อย ลักษณะเด่นคือมีน้ำมีนวลชุมฉ่ำและไม่เผ็ดร้อนมาก
 ได้รับการประเมินค่าสูงตลาดเนื่องด้วยคุณภาพที่ดีกับส่งขายได้ตลอดทั้งปี ถูกซื้อขายในราคาแพงกว่าขิงทั่วไป 30% หรือมากกว่า

"ขิงยัตสึชิโระ" ใช้พันธุ์โอโชกะสายพันธุ์ดีเป็นพันธุ์ปลูก และต้องเพาะปลูกภายในแหล่งผลิต
 สำหรับขิงเมล็ดพันธุ์ ใช้ขิงเมล็ดพันธุ์ดีปราศจากโรคที่เก็บเกี่ยวจากพื้นที่ยัตสึชิโระ
 วิธีเพาะปลูกจะปลูกโดยเว้นระยะห่าง โดยคำนึงการขยายโตขึ้นของหัวใต้ดินกับการเก็บรักษา ซึ่งปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมเพาะปลูก เช่น ปริมาณแสงอาทิตย์ เป็นต้น
 หลังเก็บเกี่ยวแล้วจะเก็บรักษาไว้ในคลังเก็บที่ดูแลจัดการให้มีอุณหภูมิกับความชื้นเหมาะสม
 เกณฑ์ส่งขายคือ ต้องไม่มีร่องรอยจากโรคกับแมลง ร่องรอยจากรอยแผลและอื่นๆ และผ่านการล้างน้ำ ตัดเล็มขึ้นรูปมาแล้ว

แหล่งผลิตมีภูมิประเทศเป็นหุบเขาลึกแคบ รายล้อมด้วยป่าเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 500-1,000 เมตรขึ้นไป
 พื้นที่เพาะปลูกในภูมิประเทศหุบเขาลึกแคบมักได้รับแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ วิธีเพาะปลูกเฉพาะตัวของพื้นที่จึงถูกวางรากฐานเรื่อยมา เช่น เพาะปลูกโดยคำนึงการขยายโตขึ้นของหัวใต้ดินกับการเก็บรักษา ซึ่งปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมเพาะปลูกอย่างปริมาณแสงอาทิตย์และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ในพื้นที่ยังขุดคูลึกไปจนถึงชั้นหินทัฟฟ์ จึงสามารถรับประกันสถานที่เก็บรักษาที่มีอุณหภูมิกับความชื้นเหมาะสมสำหรับเก็บขิงได้ ทำให้ส่งขายขิงคุณภาพดีได้ตลอดปี
 การเพาะปลูกขิงในพื้นที่เริ่มในปลายยุคไทโช (2) และถูกนำเข้าไปเผยแพร่ทั่วทั้งพื้นที่ในปี 1931
 จากการตั้งเป้าหมายเพื่อสงวนขิงเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ดี การสร้างพื้นที่เพาะปลูกและจัดเตรียมสถานที่, เดินหน้าพัฒนาวิทยาการผลิต, การก่อร่างสร้างแหล่งผลิตขิงคุณภาพสูงจึงดำเนินการเรื่อยมา
 ผู้ผลิตในปี 2018 มีจำนวน 111 คน ปริมาณส่งขายอยู่ที่ 605 ตัน

  1. การตัดเล็ม : กระบวนการขูดเปลือกรากสะสมอาหารของขิง ในขั้นการผลิตจะเรียกว่าการตัดเล็ม
  2. ยุคไทโช : ช่วงปี 1912-1926 หนึ่งในการแบ่งยุคของญี่ปุ่นและเป็นช่วงยุคที่สั้นที่สุด มีการพัฒนาบ้านเมืองสู่ความทันสมัยต่อเนื่องจากยุคเมย์จิ พร้อมกันนั้นยังมีการเรียกร้องประชาธิปไตย เช่น การเคลื่อนไหวปกป้องรัฐธรรมนูญกับการจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคการเมือง เป็นต้น

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น