ซังเบะโซบะ

ซังเบะโซบะ

หมายเลขจดทะเบียน 91
ชื่อของ GI ซังเบะโซบะ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2020/03/20
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดชิมาเนะ
อ.ซังเบะและ อ.ยามากุจิ เมืองโอดะ
ติดต่อที่อยู่

Sanbe Soba Promotion Association

219-5 Ikeda Sanbe Town, Oda City, Shimane Prefecture

พื้นที่ผลิต

"ซังเบะโซบะ" คือโซบะพันธุ์ท้องถิ่นที่เพาะปลูกกันมาตั้งแต่อดีตใน อ.ซังเบะและ อ.ยามากุจิ เมืองโอดะ ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาซังเบะ (1)
 เมื่อเทียบกับพันธุ์โซบะหลักๆ ที่ปลูกบนเกาะฮอนชู ลักษณะพิเศษคือเมล็ดเล็กเนื้อแน่น รสชาติเข้มล้ำลึก ซึ่งเกิดจากรสขมจัดในตัว
 จากความหายากในฐานะที่เป็นพันธุ์ธรรมชาติของซังเบะ คุณภาพที่มีความเหนียวยืดดีและรสชาติ ทำให้ได้รับการประเมินค่าสูงจากบริษัทผลิตแป้งที่จำหน่ายแป้งโซบะทั่วประเทศและร้านโซบะในจังหวัดอื่นที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ

วิธีผลิต "ซังเบะโซบะ" จะใช้พันธุ์ท้องถิ่นของซังเบะเป็นพันธุ์เพาะปลูกตามที่กล่าวข้างต้น และปลูกภายในพื้นที่ผลิต

แหล่งผลิตใน อ.ซังเบะและ อ.ยามากุจิ เมืองโอดะตั้งอยู่ที่เชิงเขาซังเบะบนพื้นที่สูงประมาณ 500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ผืนดินแอนโดซอลมีส่วนประกอบของเถ้าภูเขาไฟที่ร่วงหล่นมาจากภูเขาซังเบะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ ภูมิอากาศแบบที่ราบสูงที่อุณหภูมิตอนกลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันมาก เงื่อนไขตามธรรมชาติเหล่านี้เหมาะที่จะผลิตโซบะ ดังนั้นจึงมีการเพาะปลูกโซบะในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ยุคเอโดะ (2)
 ช่วงหนึ่งปริมาณการผลิตเคยลดลงถึงขั้นบริโภคแค่เฉพาะในครัวเรือนเท่านั้น เนื่องจากอายุที่มากขึ้นของเกษตรกรและอื่นๆ กลุ่มผู้รักโซบะในพื้นที่พยายามขยายการผลิตตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นมา ผู้ผลิตเพิ่มเป็น 9 ครัวเรือน 5 กลุ่มในปี 2018 และพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มจาก 12.6 เฮกตาร์ในปี 2015 เป็น 18.5 เฮกตาร์ในปี 2018

  1. ภูเขาซังเบะ : ภูเขาไฟความสูง 1,126 เมตรที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาไฟไดเซ็น ตั้งอยู่เกือบใจกลาง จ.ชิมาเนะ และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติไดเซ็น-โอกิด้วย นอกจากภูเขาซังเบะแล้ว พื้นที่ซังเบะยังรวมถึงภูเขาโคโตบิกิกับภูเขาโอโยโรกิด้วย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ที่ผู้คนจะมาปีนเขากับเดินป่า และอื่นๆ
  2. ต่ยุคเอโดะ: ยุคสมัยตามประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1603-1867 เมืองเอโดะ (ปัจจุบันคือกรุงโตเกียว) คือศูนย์รวมอำนาจของรัฐบาลโชกุน (รัฐบาลทหาร) นับตั้งแต่โชกุนโทกูงาวะ อิเอยาซุ ซึ่งเป็นโชกุนรุ่นแรกจากตระกูลโทกูงาวะเรืองอำนาจ การบริหารงานของรัฐบาลมีศูนย์กลางที่บ้านพักของโชกุนโทกูงาวะ

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น