ถั่วงอกบ่อน้ำพุร้อนโอวานิ

ถั่วงอกบ่อน้ำพุร้อนโอวานิ

หมายเลขจดทะเบียน 90
ชื่อของ GI ถั่วงอกบ่อน้ำพุร้อนโอวานิ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2020/03/30
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดอะโอโมริ
อ.โอวานิ เขตปกครองมินามิสึการุ
ติดต่อที่อยู่

Committee for Increasing Owanionsen Moyashi Production

11-11 Kawabe, Owani, Owani Town, Minamitsugaru County, Aomori Prefecture

พื้นที่ผลิต

"ถั่วงอกบ่อน้ำพุร้อนโอวานิ" คือถั่วงอกที่เพาะปลูกบนดินประมาณ 1 สัปดาห์โดยใช้ความร้อนกับน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนโอวานิ
 ลักษณะพิเศษอยู่ตรงรูปร่างที่มีความยาว 30 เซนติเมตรหรือมากกว่า ต้นมีความอ้วนราวครึ่งหนึ่งของถั่วงอกทั่วไปหรือน้อยกว่านั้น ได้รับการประเมินค่าจากรสชาติเข้มกับความหวาน, สัมผัสการเคี้ยวที่ไม่เหมือนใคร จึงจำหน่ายในราคาสูงกว่าถั่วงอกทั่วไป

การเพาะปลูก "ถั่วงอกบ่อน้ำพุร้อนโอวานิ" จะใช้พันธุ์ท้องถิ่น "โคฮาจิมาเมะ"
 โดยปลูกบนดินภายในอาคารที่ป้องกันไม่ให้แดดส่องตรงๆ การให้น้ำกับการเก็บความอุ่นช่วงหว่านเมล็ดและเพาะปลูกจะใช้น้ำจากบ่อน้ำพุร้อนโอวานิ
 เกณฑ์ส่งขายคือมีความยาว 30 เซนติเมตรหรือมากกว่า แต่เนื่องด้วยลักษณะเฉพาะของสินค้า อาจทำให้มีถั่วงอกที่ยาวไม่ถึง 30 เซนติเมตรปะปนอยู่เล็กน้อย ซึ่งถือว่ายังอยู่ในมาตรฐาน

อ.โอวานิเป็นหนึ่งในพื้นที่หิมะตกหนักอันดับต้นๆ ใน จ.อาโอโมริ ถั่วงอกถูกเพาะปลูกมาตั้งแต่ในอดีตในฐานะแหล่งสารอาหารมีค่าในฤดูหนาว
 บ่อน้ำพุร้อนโอวานิมีปริมาณน้ำร้อนมากมาย จึงสามารถรับประกันได้ว่ามีน้ำบ่อน้ำพุร้อนปริมาณมากสำหรับใช้รดน้ำกับเก็บความอุ่นของดิน, ล้างทำความสะอาดหลังเก็บเกี่ยว นอกจากนี้วิธีเพาะปลูกเฉพาะตัวยังได้รับการถ่ายทอดมาตามระบบสืบทอดในตระกูลด้วย
 ตั้งแต่ปี 1975 เป็นต้นมา มีการก่อตั้งสมาคมถั่วงอกโอวานิในพื้นที่ และพยายามเพิ่มคุณภาพผลผลิตผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในหมู่ผู้ผลิต
 เนื่องจากที่ผ่านมาถ่ายทอดวิทยาการเพาะปลูกผ่านระบบสืบทอดในตระกูล ทำให้กังวลกันว่าจะไม่มีผู้สืบทอดเพียงพอ แต่ปัจจุบันได้เปิดรับผู้ต้องการเป็นเกษตรกรรายใหม่ๆ โดย อ.โอวานิเป็นศูนย์กลาง ผู้ผลิตมี 6 ครัวเรือน จำนวน 12 คน ปริมาณการผลิตเมื่อปี 2018 อยู่ที่ 72,000 กำ

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น