แตงโมสี่เหลี่ยมเซ็นซือจิ

แตงโมสี่เหลี่ยมเซ็นซือจิ

หมายเลขจดทะเบียน 82
ชื่อของ GI แตงโมสี่เหลี่ยมเซ็นซือจิ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2019/06/14
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดคากาว่า
เมืองเซ็นซือจิ
ติดต่อที่อยู่

Kagawa Prefecture Agricultural Cooperative (JA Kagawa)

1-3-6, Kotobukicho, Takamatsu City, Kagawa Prefecture

พื้นที่ผลิต

"แตงโมสี่เหลี่ยมเซ็นซือจิ" เป็นแตงโมทรงสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ซึ่งแตกต่างจากแตงโมทรงกลมทั่วไป
 เปลือกภายนอกสวยงาม มีเส้นลายทางเป็นระเบียบที่เกือบจะเป็นเส้นแนวดิ่ง ทรงสี่เหลี่ยมไม่เหมือนใครกับรูปลักษณ์ภายนอกสวยงามนั้นได้รับการประเมินค่าสูงจากตลาดและถูกซื้อขายในราคาแพง กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อเฉพาะที่เป็นหน้าตาของเมืองเซ็นซือจิ

พันธุ์ที่นำมาใช้เพาะปลูก "แตงโมสี่เหลี่ยมเซ็นซือจิ" คือ "ชิมาโอ(1)" และสามารถใช้พันธุ์อื่นที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกับชิมาโอได้เช่นกัน
 จากนั้นจะคัดเลือกผลที่เติบโตได้ดีไปปลูกในภาชนะเพาะปลูกขึ้นรูปทรงลูกบาศก์ตั้งแต่ผลยังเล็ก เพื่อขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม หลังจากโตแล้วจะเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดรอยแผลและอื่นๆ บนเปลือกผล
 การคัดเลือกจะดำเนินตาม "เกณฑ์ส่งขายแตงโมสี่เหลี่ยมเซ็นซือจิ" เฉพาะแตงโมที่มีน้ำหนัก 5.5-8 กิโลกรัมและมีเส้นที่เกือบเป็นแนวดิ่งบนเปลือกเท่านั้นจึงจะส่งขายในนาม "แตงโมสี่เหลี่ยมเซ็นซือจิ"

การพัฒนาพันธุ์ "แตงโมสี่เหลี่ยมเซ็นซือจิ" เริ่มขึ้นในช่วงปี 1965 โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตแตงโมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในเมืองเซ็นซือจิ เมืองนี้มีอากาศอบอุ่นฝนตกน้อย ซึ่งเป็นเงื่อนไขภูมิอากาศที่เหมาะสำหรับปลูกแตงโม
 กลุ่มผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนเป็นหัวหอกหลักในการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเพาะปลูก เช่น ภาชนะเพาะปลูกขึ้นรูป เป็นต้น และผลจากการศึกษาวิจัยยาวนานทำให้แตงโมสี่เหลี่ยมเซ็นซือจิผลแรกถือกำเนิดขึ้นในช่วงปี 1975
 ปัจจุบันมีผู้ผลิต 9 ราย มีผลผลิตถูกส่งขายประมาณ 500 ผลในปี 2018

  1. ชิมาโอ : พันธุ์แตงโมขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นคือเส้นลายทางสีดำชัดเจนบนผิวสีเขียวเข้ม มีน้ำหนัก 6-8 กิโลกรัม

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น