แครอทใต้หิมะสึนัน

แครอทใต้หิมะสึนัน

หมายเลขจดทะเบียน 81
ชื่อของ GI แครอทใต้หิมะสึนัน
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2019/06/14
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดนีงาตะ
อ.สึนัน เขตปกครองนาคาอุโอนุมะ
ติดต่อที่อยู่

Tsunan Yukishita Ninjin Association

Regional Promotion Division, Tsunan Town Office

585 oaza Shimofunatobo, Tsunan Town, Nakauonuma County, Niigata Prefecture

พื้นที่ผลิต

"แครอทใต้หิมะสึนัน" คือแครอทที่เพาะปลูกภายใต้หิมะทับถมลึกหนาเป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่านั้นนับตั้งแต่ต้นฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิในเมืองสึนัน ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่หิมะตกหนักอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น
 มีกรดอะมิโน เช่น แอสพาราจีนที่เป็นส่วนประกอบของความหวานกับรสอูมามิ เป็นต้น, อุดมด้วยคาริโอฟิลลีนที่เป็นส่วนประกอบของกลิ่นหอม จุดเด่นคือมีรสหวานละมุนกับรสอูมามิ และมีกลิ่นหอม
 เอกลักษณ์อันได้แก่รสหวานกับรสอูมามิที่มีความเฉพาะตัวนั้นถูกให้คุณค่า และถูกซื้อขายในราคาสูงตามตลาดที่ส่งไปขายหรือร้านขายปลีกที่จำหน่ายสินค้าจำนวนมาก

การผลิต "แครอทใต้หิมะสึนัน" ใช้พันธุ์ชั้นเยี่ยมที่ทนความหนาวและทนโรค
 เริ่มหว่านเมล็ดช่วงปลายเดือน ก.ค. ถึง ส.ค. เมื่อรับประกันได้แล้วว่าปริมาณที่เพาะปลูกนั้นเพียงพอก่อนหิมะจะตก หลังหิมะตกก็จะทำการเพาะปลูกภายใต้หิมะทับถมลึกหนาจนถึงช่วงเดือน มี.ค. ปีถัดไป หลังกวาดหิมะออกจากพื้นที่เพาะปลูกหมดแล้วจะเก็บผลผลิตด้วยมือ ส่วนเกณฑ์ส่งขายคือ เป็นผลผลิตที่ไม่มีรอยแผลเสียหายจากโรคภัย แมลง และอื่นๆ อย่างเด่นชัด

อ.สึนันเป็นหนึ่งในพื้นที่หิมะตกหนักอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น บางครั้งมีหิมะทับถมหนาถึง 3 เมตรหรือมากกว่า ด้วยเหตุนั้นเองจึงเป็นพื้นที่ที่มีเงื่อนไขภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกแครอทใต้หิมะ ในพื้นที่ได้วางรากฐานระบบการผลิตแครอทใต้หิมะคุณภาพดีโดยผ่านการศึกษาวิจัยอย่างยาวนาน และผลิตอย่างคงที่สม่ำเสมอทุกปี
 "แครอทใต้หิมะสึนัน" เริ่มทดลองปลูกตั้งแต่ช่วงปี 1975 หลังจากนั้นได้ถูกหยิบไปพูดถึงในสื่อต่างๆ เช่น นิตยสารและอื่นๆ ทำให้พื้นที่เพาะปลูก 3 เฮกตาร์ในปี 1982 ขยายเพิ่มเป็น 18 เฮกตาร์ มีปริมาณการผลิต 632 ตัน ยอดขาย 100 ล้านบาทหรือมากกว่านั้นในปี 2017

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น