แตงโมไดเอย์

แตงโมไดเอย์

หมายเลขจดทะเบียน 80
ชื่อของ GI แตงโมไดเอย์
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2019/06/14
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดทตโตะริ
อ.โฮคุเอย์และ อ.โคโตอุระ เขตปกครองโทฮาคุ, เมืองคุราโยชิ
ติดต่อที่อยู่

Tottori Chuo Agricultural Cooperative (JA Tottori Chuo)

1409 Koshidono Town, Kurayoshi City, Tottori Prefecture

พื้นที่ผลิต

"แตงโมไดเอย์" เป็นแตงโมที่เพาะปลูกกันมามากกว่า 100 ปี หลังจากผสมข้ามพันธุ์เรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยให้สุกตามธรรมชาติจนถึงประมาณวันที่ 48 ลักษณะเด่นคือรูปร่างแต่ละผลไม่แตกต่างกันมากนัก และบริเวณกลางผลกับขอบเปลือกมีปริมาณน้ำตาลต่างกันไม่มาก ได้รับการตีค่าสูงจากตลาดในฐานะแตงโมที่สามารถรับประกันคุณภาพกับอุปทานคงที่สม่ำเสมอ

การเพาะปลูก "แตงโมไดเอย์" ใช้พันธุ์ที่กลุ่มผู้ผลิตทดลองปลูกในพื้นที่แหล่งผลิตและคัดสรรมา เพาะปลูกด้วยวิธี "เพาะปลูกแบบกันฝน" โดยใช้โรงเรือนหรืออุโมงค์บนพื้นโล่ง จำกัดการให้ผลไว้ที่ 2-3 ผลต่อ 1 ต้น
 หลังจากผสมข้ามพันธุ์แล้วจะปล่อยให้สุกจนถึงประมาณวันที่ 48 เกณฑ์คัดส่งขาย ได้แก่ มีน้ำหนักผล 3 กก. หรือมากกว่า, มีระดับความหวาน 11 หรือมากกว่า, ไม่มีการเน่าเสียเสื่อมคุณภาพหรือเป็นโรค และเฉพาะแตงโมที่ผ่านเกณฑ์ครบทั้งหมดเท่านั้นจึงจะได้ส่งขายในนาม "แตงโมไดเอย์"

พื้นที่แหล่งผลิตตั้งอยู่บริเวณตีนเขาไดเซ็น (1) ซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดในภูมิภาคจูโกคุ ผืนดินก่อตัวขึ้นจากดินแอนโดซอลอุดมสมบูรณ์ที่กักเก็บน้ำและน้ำสามารถซึมผ่านได้ดี เหมาะกับการเป็นแหล่งปลูกแตงโม
 กลุ่มผู้ผลิตประสานงานกันแบบเป็นองค์กรมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการทำให้พันธุ์ปลูก, วิธีการผลิต, เกณฑ์ส่งขายเป็นมาตรฐานเดียวกัน, ตรวจสอบก่อนส่งขายอย่างจริงจังโดยเคาะดูทีละลูก, วางรากฐานระบบคัดเลือกผลไม้ร่วมกัน เป็นต้น ผลลัพธ์คือทำให้รักษาคุณภาพสินค้าคงที่สม่ำเสมอไว้ได้
 "ไดเอย์" ในชื่อ "แตงโมไดเอย์" มีที่มาจาก อ.ไดเอย์เก่า เมื่อปี 2005 อ.ไดเอย์รวมกับ อ.โฮโจซึ่งอยู่ติดกันแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น อ.โฮคุเอย์ ตอนที่รวมอำเภอนั้น ชื่อเรียก "แตงโมไดเอย์" และการให้คุณค่าอย่างสูงแก่ "แตงโมไดเอย์" ได้เป็นที่รู้จักไปทั่วแล้ว จึงไม่มีการเปลี่ยนชื่อและยังคงผลิตออกมาในนาม "แตงโมไดเอย์" ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 ปัจจุบัน "แตงโมไดเอย์" เริ่มมีการผลิตที่ อ.โคโตอุระกับเมืองคุราโยชิซึ่งมีเงื่อนไขด้านผืนดินและอื่นๆ เหมือนกับ อ.โฮคุเอย์ และขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นเรื่อยๆ

  1. ไดเซ็น : สูง 1,729 เมตรจากระดับน้ำทะเล ได้รับเลือกให้ติดอันดับในร้อยภูเขาทรงคุณค่าของญี่ปุ่นกับร้อยทิวทัศน์งดงามของญี่ปุ่นในฐานะยอดเขาสูงที่สุดของภูมิภาคจูโกคุ และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำ จ.ทตโตริ พื้นที่ทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติไดเซ็นโอกิ สามารถเพลิดเพลินกับการปีนเขาและอื่นๆ ได้

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น