ถั่วเหลืองซาโยโมจิ

ถั่วเหลืองซาโยโมจิ

หมายเลขจดทะเบียน 78
ชื่อของ GI ถั่วเหลืองซาโยโมจิ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2019/05/08
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดเฮียวโกะ
เมืองซาโย เขตปกครองซาโย
ติดต่อที่อยู่

Sayo Mochidaizu Promotion Committee
2611-1 Sayo, Sayo Town, Sayo County, Hyogo Prefecture

พื้นที่ผลิต

"ถั่วเหลืองซาโยโมจิ" คือถั่วเหลืองสายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ผลิตแค่ภายในเมืองซาโยเท่านั้น
 คุณสมบัติพิเศษคือเมื่อเทียบกับถั่วเหลืองสายพันธุ์ทั่วไปแล้ว เมล็ดจะใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าประมาณ 30% มีสัมผัสการเคี้ยวเฉพาะตัวที่นิ่มแต่เหนียวเพราะมีปริมาณไกลซินิน (โปรตีน) อยู่เยอะ และยังมีปริมาณน้ำตาลอย่างเช่นน้ำตาลซูโครสอยู่สูง
 คุณภาพต่างๆ เหล่านี้ได้รับการประเมินค่าสูงจากตัวกลางกระจายสินค้าที่กระจายถั่วเหลืองโดยเฉพาะ

"ถั่วเหลืองซาโยโมจิ" ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากแปลงโดยเฉพาะสำหรับเมล็ดภายในเมืองซาโย แล้วเพาะปลูกในเมืองซาโย
 ผลผลิตที่เมล็ดเสียหาย ยังไม่สุกและเมล็ดต่างชนิดรวมกันได้ 35% หรือน้อยกว่า, เมล็ดถั่วที่เสียหายชัดเจนมี 5% หรือน้อยกว่า, เมล็ดต่างชนิดมี 2% หรือน้อยกว่า และไร้สิ่งแปลกปลอม, เมื่อร่อนด้วยตะแกรงตาห่าง 7.3 มม. เมล็ดที่เหลือบนตะแกรงมีน้ำหนักคิดเป็น 70% ของเมล็ดทั้งหมดหรือมากกว่า, ความชื้น 15% หรือน้อยกว่า จะถูกส่งขาย
 แหล่งผลิต "ถั่วเหลืองซาโยโมจิ" มีดินอุดมสมบูรณ์ระบายน้ำดี มีทรายจากแม่น้ำจิคุสะปนอยู่ด้วย เป็นพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกถั่วเหลือง อีกทั้งยังมีเงื่อนไขด้านภูมิอากาศทำให้เมล็ดอ่อนเติบโตได้ดี โดยจะได้สัมผัสอุณหภูมิตอนกลางวันกับกลางคืนที่แตกต่างกัน 10 องศาเซลเซียสหรือมากกว่าในช่วงเดือนกันยายนที่ตรงกับระยะสะสมน้ำหนักเมล็ด จนถึงเดือนธันวาคมที่เป็นระยะเก็บเกี่ยว
 ในแหล่งผลิตมีการผลิตมิโสะอย่างกว้างขวางมาตั้งแต่โบราณ จึงมีความสนใจมากต่อถั่วเหลืองที่เหมาะแก่การแปรรูป การผลิตเมล็ดพันธุ์ "ถั่วเหลืองซาโยโมจิ" เริ่มขึ้นที่แปลงภายในเมืองเมื่อปี 1988 โดยได้รับความร่วมมือจากสถานทดลองเกษตรกรรมจังหวัดเฮียวโกและทุ่มเทจริงจังกับการคัดเลือกสายพันธุ์ดี พื้นที่เพาะปลูกขยายเป็น 23 เฮกตาร์ในปี 1989

ตั้งแต่ปี 1994 เป็นต้นมา ได้มีการสร้างแปลงเฉพาะสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ ดูแลจัดการเมล็ดพันธุ์อย่างเข้มงวดภายในท้องถิ่น รักษาลักษณะพิเศษเฉพาะกับรูปร่างและคุณภาพ, ระดับความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ พร้อมกับพยายามผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ จึงรักษาคุณภาพคงที่เอาไว้ได้และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมาเรื่อยๆ
 ในปี 2017 มีผู้ผลิตประมาณ 400 ราย ผลิต "ถั่วเหลืองซาโยโมจิ" ประมาณ 80 ตันบนพื้นที่ประมาณ 70 เฮกตาร์

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น