คิคุจิซุยเด็นโกโบ

คิคุจิซุยเด็นโกโบ

หมายเลขจดทะเบียน 74
ชื่อของ GI คิคุจิซุยเด็นโกโบ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2019/03/20
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดคุมะโมะโตะ
เมืองคิคุจิ, เมืองโคชิ, เมืองโอซึและเมืองคิคุโย เขตปกครองคิคุจิ
ติดต่อที่อยู่

Kikuchi Area Agricultural Cooperative
1875 Kyokushikawabe, Kikuchi City, Kumamoto Prefecture

http://jakikuchi.jp/

พื้นที่ผลิต

"คิคุจิซุยเด็นโกโบ" คือโกโบที่ปลูกในทุ่งนา
 เมื่อเปรียบเทียบกับโกโบทั่วไป หน้าตาภายนอกอย่างเนื้อจะขาวกว่า คดงอน้อยกว่า นอกจากนี้ยังนิ่ม รสฝาดน้อย จึงมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ไม่จำเป็นต้องทำให้หายฝาดก่อนตอนนำไปประกอบอาหาร
 ได้รับการประเมินอย่างสูงจากผู้เกี่ยวข้องในตลาดในด้านระยะเวลาส่งขายที่ยาวนาน, คุณภาพกับปริมาณที่สม่ำเสมอในช่วงระยะเวลานั้น

การผลิต "คิคุจิซุยเด็นโกโบ" จะใช้สายพันธุ์โตไว ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตได้ทดลองปลูกและคัดเลือกกันภายในท้องถิ่น
 การเพาะปลูกทำบนทุ่งนา มีการใส่ปุ๋ยหมักเจริญเต็มที่และไถพรวนโดยใช้เครื่องขุดร่อง (1) (trencher) หรืออื่นๆ
 หลังเก็บเกี่ยวมาแล้วจะนำโกโบไปล้าง เมื่อกำจัดโคลนกับรากฝอยออกไปแล้วจะเอาไปล้างกับน้ำไหลผ่านเพื่อขจัดรสฝาด
 เกณฑ์คัดเลือกส่งขายคือ ผลผลิตที่มีแผลสด, รอยเสียหายจากโรคหรือแมลง และรอยแผลอื่นๆ ไม่เด่นสะดุดตามากนัก และยาวตั้งแต่ 20 ซม.ขึ้นไป

แหล่งผลิต "คิคุจิซุยเด็นโกโบ" อยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของ จ.คุมาโมโตะ มีเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ที่รับประกันได้ว่ามีน้ำปริมาณจำเป็นสำหรับผลิตโกโบมากพอ นอกจากต้นน้ำคิคุจิ (2) ที่ได้รับเลือกเป็น 100 อันดับน้ำคุณภาพ (3) แล้ว ยังมีแม่น้ำในบริเวณรอบๆ อีกมากมาย และพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ทำปศุสัตว์อย่างเป็นล่ำเป็นสัน จึงเตรียมดินโดยการไถพรวนใส่ปุ๋ยหมักเจริญเต็มที่ซึ่งใช้สารอินทรีย์เป็นหลักเรื่อยมา
 การปลูกโกโบในท้องถิ่นมีมาตั้งแต่อดีต แต่เคยมีปัญหาจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันในผืนดินเดิมเป็นเวลาหลายปี เพื่อรับมือปัญหานี้จึงปลูกโกโบบนนาข้าวหลังจากเกี่ยวข้าว ทำให้เรารู้ว่านอกจากจะเลี่ยงการปลูกพืชซ้ำซากในที่เดิมแล้ว ยังสามารถผลิตโกโบที่โตต้นตรงไม่คดงอและเนื้อนิ่มได้อีกด้วย

ปี 1967 ได้เริ่มมีการล้างหลังเก็บเกี่ยวและการกำจัดรสฝาดออก และในปี 1970 ก็คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มส่งขายไปยังเขตเมืองหลวงอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 1982 ความนิ่มกับกลิ่น, ความขาวของเนื้อ, ความง่ายในการนำไปประกอบอาหารของ "คิคุจิซุยเด็นโกโบ" จึงเริ่มเป็นที่จดจำจากผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆ

  1. เครื่องขุดร่อง : เครื่องขุดคูน้ำชนิดหนึ่ง ความกว้างน้อยกว่าปกติ เป็นอุปกรณ์การเกษตรที่ถูกใช้เวลาขุดร่องลึก
  2. ต้นน้ำคิคุจิ : แหล่งท่องเที่ยวที่มีต้นน้ำอยู่ที่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของหลุมปล่องภูเขาไฟอาโซ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ จ.คุมาโมโตะ นอกจากหุบเขาคิคุจิ ยังมีกระแสน้ำกับสระน้ำใหญ่เล็กมากมาย, น้ำตก และอื่นๆ อีกด้วย
  3. 100 อันดับน้ำคุณภาพ : น้ำพุ, แม่น้ำ (น้ำที่เก็บไว้ใช้), น้ำบาดาลรวม 100 แห่งจากทั่วประเทศ ซึ่งกรมสิ่งแวดล้อม (กระทรวงสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน) เลือกให้เป็น "น้ำคุณภาพ" เมื่อเดือน มี.ค. ปี 1985

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น