มะเขือเทศนันโก

มะเขือเทศนันโก

หมายเลขจดทะเบียน 63
ชื่อของ GI มะเขือเทศนันโก
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2018/08/06
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดฟุคุชิมะ
เมืองมินามิไอซึ, เมืองทาดามิ, เมืองชิโมโก เขตมินามิไอซึ
ติดต่อที่อยู่

Nango Tomato Production Association

22-1 Kawakubo, Miyatoko, Minamiaizu Town, Minamiaizu County, Fukushima Prefecture

https://nangotomato.jp/

พื้นที่ผลิต

"มะเขือเทศนันโก" เป็นมะเขือเทศที่ผลิตตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนจนถึงใบไม้ร่วง (มะเขือเทศฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง) มีประวัติศาสตร์การเพาะปลูกเกิน 50 ปี
 "มะเขือเทศนันโก" มีจุดเด่นตรงคุณภาพ เช่น รสชาติ ที่ดีเยี่ยมเสมอต้นเสมอปลาย ในครึ่งหลังยุคโชวะช่วงปี 50 (ช่วงยุค ค.ศ.1980) ได้รับการประเมินสูงด้านคุณภาพจากตลาดผักผลไม้ในเขตเคย์ฮิง จังหวัดฟุคุชิมะมีปริมาณส่งออกมะเขือเทศฤดูร้อน-ใบไม้ร่วงเป็นอันดับต้นๆ และในจำนวนนั้นราคาซื้อขายโดยเฉลี่ยในตลาดของมะเขือเทศชนิดนี้สูงกว่ามะเขือเทศอื่นจากฟุคุชิมะประมาณ 10%

"มะเขือเทศนันโก" ใช้สายพันธุ์ที่สมาคมผู้ผลิตกำหนด โดยพิจารณาจากรสชาติและความเหมาะสมที่จะปลูกในแหล่งผลิต
 โดยทั่วไปจะนำต้นกล้า (รวมถึงต้นกล้าจากการทาบกิ่ง) ลงปลูกในแปลงของแหล่งผลิตระหว่างเดือน พ.ค. ถึง มิ.ย. จะสร้างเรือนกระจกกันฝนขึ้นมาแล้วดำเนินการเพาะปลูกในนั้น อาจมีการปรับเลื่อนเวลาบ้างเล็กน้อยตามเงื่อนไขสภาพอากาศ
 อนึ่ง ผลที่มีแผลสดและมีน้ำภายในไหลออกมาหรือผลอ่อนนิ่มอย่างชัดเจน ผลที่ตรวจพบความด้อยคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับที่กล่าวไปข้างต้นจะไม่ถูกส่งขาย

แหล่งเพาะปลูก "มะเขือเทศนันโก" เป็นพื้นที่หุบเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 350 เมตรขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรู้กันดีว่าเป็นพื้นที่หิมะตกหนัก เปรียบเทียบกับพื้นที่ราบแล้วอากาศจะเย็นกว่า และอุณหภูมิของกลางวันกับกลางคืนแตกต่างกันมาก ทำให้เป็นพื้นที่เหมาะสมต่อการผลิตที่มะเขือเทศจะเจริญเติบโตได้ดี
 ค.ศ.1962 อาสาสมัคร 14 คนในหมู่บ้านนันโกเก่าก่อตั้งกลุ่มวิจัยขึ้น การทดลองปลูกมะเขือเทศทดแทนการปลูกข้าวบนพื้นที่นาหมุนเวียนขนาด 50 อาร์ คือจุดเริ่มต้นของ "มะเขือเทศนันโก" นับแต่นั้นมาได้มีความพยายามในรูปแบบองค์กรเพื่อรักษา, เพิ่มคุณภาพอย่างเช่นรสชาติของมะเขือเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น การนำวิธีเพาะปลูกแบบป้องกันฝนมาใช้หรือวางรากฐานระบบคัดเลือกผลผลิตร่วมกัน การตระเตรียมตู้แช่เย็นยูคิมุโระ (แช่เย็นโดยใช้หิมะ) เป็นต้น
ปัจจุบันในเดือน เม.ย. 2018 มีผู้ผลิต 124 ครอบครัว ครอบครองพื้นที่เพาะปลูก 35 เฮกตาร์ ผลิตมากกว่าปีละ 2,000 ตันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกิน 40 ปี

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น