ขึ้นฉ่ายยามากาตะ

ขึ้นฉ่ายยามากาตะ

หมายเลขจดทะเบียน 62
ชื่อของ GI ขึ้นฉ่ายยามากาตะ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2018/04/09
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดยามะงาตะ
ภายในเมืองยามากาตะ
ติดต่อที่อยู่

Yamagata Agricultural Cooperative

18-20 Saiwaicho, Yamagata City, Yamagata Prefecture

http://www.jayamagatashi.or.jp/

พื้นที่ผลิต

"ขึ้นฉ่ายยามากาตะ" เป็นขึ้นฉ่ายที่มีรูปร่างยาวเพรียว ก้านใบไม่ใหญ่จนเกินไป และเส้นใยนิ่มแม้โตแล้ว
 จุดเด่นคือมีสัมผัสเคี้ยวที่กรอบฉ่ำน้ำ และมีรสชาตินุ่มนวลที่สัมผัสความหวานได้ เพราะมีความฝาดกับความขมน้อย

"ขึ้นฉ่ายยามากาตะ" จะได้รับการคัดเลือกต้นแม่ที่มีรูปร่างดีเยี่ยมและดำเนินการเก็บเมล็ดโดยผู้ผลิตที่เชี่ยวชาญ ซึ่งสมาคมผู้ผลิตเป็นคนกำหนด
 การเพาะปลูกทำปีละ 2 ครั้ง โดยปลูกในเรือนกระจกฤดูใบไม้ผลิ (ระยะเก็บเกี่ยว : โดยทั่วไปคือต้นเดือน พ.ค. - ต้นเดือน ก.ค.) กับปลูกในเรือนกระจกฤดูใบไม้ร่วง (ระยะเก็บเกี่ยว : โดยทั่วไปคือต้นเดือน ต.ค. - ต้นเดือน ธ.ค.)
 ตามเกณฑ์ส่งขาย จะคัดเลือกผลผลิตที่เสียหายจากโรคหรือแมลง และแผลเสียหายอื่นๆ ไม่มากนักส่งขาย

ประวัติศาสตร์การเพาะปลูก "ขึ้นฉ่ายยามากาตะ" เริ่มมาจากการที่ผู้ผลิตหนุ่มสาวในพื้นที่ได้หมายตาขึ้นฉ่ายและลองปลูกเมื่อ ค.ศ.1968 พวกเขาเรียนวิทยาการจากผู้เชี่ยวชาญนอกจังหวัดเพื่อให้ทราบถึงวิทยาการเพาะปลูก และเริ่มปลูกภายในเมืองยามากาตะตั้งแต่ ค.ศ.1969
 แหล่งผลิตเป็นทำเลที่สามารถใช้น้ำที่จำเป็นสำหรับเพาะปลูกขึ้นฉ่ายได้อย่างเพียงพอ โดยมาจากเส้นทางน้ำที่ถูกวางกระจายอยู่ทั่วเมือง (เขื่อนทั้งห้าในยามากาตะ (1)) กับการสูบน้ำบาดาลที่อุดมสมบูรณ์จากเทือกเขาซาโอ (2)
 จากความพยายามต่อเนื่องของผู้ผลิตนับแต่นั้น ผลลัพธ์ของการวางรากฐานการเก็บเมล็ด และการควบคุมดูแลอุณหูภูมิกับเทคนิคการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับเงื่อนไขภูมิอากาศของแหล่งผลิตซึ่งเป็นเขตหนาว ทำให้แหล่งผลิตขึ้นฉ่ายที่ดีที่สุดของโทโฮคุถือกำเนิดขึ้นมา

แหล่งผลิตเริ่มส่งผลผลิตไปขายที่ตลาดเซ็นได จังหวัดมิยากิในปี ค.ศ.1972 และที่ตลาดโตเกียวเมื่อปี ค.ศ.1984 กลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับการประเมินอย่างสูงจากตลาดกับผู้บริโภค ตั้งแต่นั้นก็ได้ปลูกขึ้นฉ่ายมาตลอด 45 ปี ปริมาณส่งขายปี 2016 มียอดถึง 219 ตัน ผู้สืบทอดวัยหนุ่มสาวมีมากมาย ปริมาณการผลิตจึงเพิ่มขึ้นทุกปี

  1. เขื่อนทั้งห้าในยามากาตะ : เส้นทางน้ำสำหรับเกษตรกรรมภายในเมืองยามากาตะ จ.ยามากาตะ ถูกกำหนดให้เป็น "คลองที่ได้รับการคัดเลือกร้อยแห่ง" ของญี่ปุ่น
  2. เทือกเขาซาโอ : เทือกเขาที่อยู่ตรงรอยต่อ จ.มิยากิกับ จ.ยามากาตะ

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น