ฟักทองเอโดะซากิ

ฟักทองเอโดะซากิ
※提供元:茨城県 広報広聴課

หมายเลขจดทะเบียน 6
ชื่อของ GI ฟักทองเอโดะซากิ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2015/12/22
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดอิบารากิ
อินะชิคิชิและคะซึระโจ, อุชิคุชิ
ติดต่อที่อยู่

สหกรณ์การเกษตรอินะชิคิ

3016-3 เอโดะซากิโค, อินะชิคิชิ, จังหวัดอิบารากิ

http://www.ib-ja.or.jp/ja/inashiki/

พื้นที่ผลิต

"ฟักทองเอโดะซากิ " ทำการผลิตอยู่ในอินะชิคิชิและคะซึระโจ, อุชิคุชิจังหวัดอิบารากิ เป็นฟักทองที่มีเนื้อแน่นมันเคี้ยวอร่อยและมีรสหวาน การเก็บเกี่ยวฟักทองที่สุกงอมเต็มที่นั้นเป็นลักษณะที่โดดเด่นของที่นี่

ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้เกี่ยวข้องทางด้านการตลาดว่ามีคุณภาพสูง ผลผลิตในแต่ละปีและในแต่ละผู้ทำการผลิตนั้นมีความแปรผันที่น้อย ราคาขายส่งนั้นจะได้รับการประเมินราคาที่สูงเป็น 2 เท่าของฟักทองโดยทั่วไป จุดที่ดีในด้านคุณภาพก็คือมีความหวานและเนื้อที่แน่นมันซึ่งมีเฉพาะในฟักทองที่สุกงอมเต็มที่ ในส่วนรายละเอียดอื่นๆ ก็คือ มีความสมดุลย์ของลักษณะความเป็นแป้งและระดับความหวานเป็นอย่างดี จะนำมานึ่งหรือหุงด้วยน้ำก็ดี จะได้รสชาติคล้ายกับ "โคะนะฟุคิอิโมะ (มันฝรั่งนึ่ง)" และเกี่ยวกับคุณภาพที่มีเฉพาะในฟักทองที่สุกงอมเต็มที่ดังกล่าวนี้จัดให้มีระบบการตรวจสอบโดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประจำการอย่างพร้อมสรรพ

ฟักทองโดยทั่วไปแล้วจะเก็บเกี่ยวก่อนที่ฟักทองจะสุกและนำไปบ่มให้สุกในโกดังเก็บแต่สำหรับ "ฟักทองเอโดะซากิ" แล้วตามหลักการปลูกนั้นจะทำการเก็บเกี่ยวหลังจากที่ฟักทองติดผลแล้วมากกว่า 55 วันขึ้นไป เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวนี้ เป็นเกณฑ์ที่ได้กำหนดขึ้นมาจากข้อมูลที่ได้จากการจัดทำการสำรวจโดยแบ่งทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยใช้เวลาดำเนินการถึง 5 ปี "ฟักทองเอโดะซากิ" ที่สุกงอมนี้เมื่อเทียบกับฟักทองก่อนที่จะสุกแล้วจะมีเปลือกสีเขียวเข้มและมีลักษณะผิวขรุขระเมื่อดูจากภายนอก เนื้อของฟักทองจะมีสีส้มเข้ม

กำหนดเกณฑ์ที่ว่าจะทำการเก็บเกี่ยวเมื่อฟักทองติดผลมากกว่า 55 วันขึ้นไปนั้น ในกรณีที่ฟักทองมีลักษณะที่จะสุกงอมเร็วขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางเรือกสวนและสภาพทางภูมิอากาศนั้นจะทำการรับมือโดยทำการตรวจสอบความสุกงอมโดยแบ่งทำการทดลองหรือปฏิบัติการอื่นๆ และคัดส่งออกสู่ตลาด ดำเนินการตรวจสอบสภาพการเจริญเติบโตและช่วงเวลาทำการเก็บเกี่ยวจากการสังเกตและการตรวจสัมผัสด้วยมือโดยรับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

เขตที่ทำการผลิต "ฟักทองเอโดะซากิ" มีชั้นดินที่เป็นดินร่วนจากเถ้าภูเขาไฟเรียกว่าชั้นดินคันโตโรม (loam) แผ่ขยายครอบคลุมไปด้วยชั้นของเถ้าภูเขาไฟซึ่งมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำสูงถือเป็นลักษณะที่โดดเด่น มีสภาพทางภูมิอากาศที่มั่นคงโดยอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี 14.1℃, ปริมาณน้ำฝนต่อปี 1,350mm เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปีอยู่ในระดับที่พอเหมาะ ดินจึงอยู่ในสภาพที่ไม่แห้งเกินไปและไม่ชื้นเกินไปซึ่งถือเป็นสภาพที่เหมาะสมในการผลิตฟักทอง

"ฟักทองเอโดะซากิ" ในปีค.ศ.1966 ได้เริ่มทำการผลิตขึ้นโดยมีเขตคิมิกะ เอโดะซากิโจ (ปัจจุบันอินะชิคิชิ) เป็นแกนหลักในการผลิต และหลังจากนั้นก็ได้ขยายการผลิตออกไปในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันได้ทำการผลิตอยู่ในอินะชิคิชิและคะซึระโจ, อุชิคุชิ รสหวานที่เป็นลักษณะเฉพาะของ "ฟักทองเอโดะซากิที่สุกงอมและมีเนื้อแน่นมันอร่อยนั้นได้รับการคุ้มครองจากกรรมวิธีการปลูกที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในครั้งอดีตและระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น