ซึระจิมะ โกะโบ

ซึระจิมะ โกะโบ
※提供元:倉敷かさや農業協同組合

หมายเลขจดทะเบียน 24
ชื่อของ GI ซึระจิมะ โกะโบ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2016/12/07
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดโอคายามะ
คุระชิคิชิ (พื้นที่มิซึชิมะและนิชิอะจิและโอดะคะภายในพื้นที่คุระชิคิ)
ติดต่อที่อยู่

Harenokuni Okayama Agricultural Cooperatives

1510-1, Tamashimayashima, Kurashiki City, Okayama Prefecture

https://www.ja-hareoka.or.jp/

พื้นที่ผลิต

"ซึระจิมะ โกะโบ" เป็นโกะโบที่ผลิตอยู่ในเขตมิซึชิมะและเขตคุระชิคิ จังหวัดโอคายาม เป็นลักษณะเด่นของชนิดพันธุ์คือมีผิวขาว เนื่องจากเจริญเติบโตเร็วมากแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว และช่วงระยะเวลาที่สามารถทำการหว่านเมล็ดนั้นมีระยะเวลาที่ยาวจึงสามารถทำการปลูกโดยเร่งการเจริญเติบโตได้ถึงปีละ 3 ครั้ง ดำเนินการส่งออกได้เกือบตลอดทั้งปี

พื้นที่ที่ทำการผลิตนั้นเป็นลักษณะดินทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี เนื่องจากมีการยึดเกาะของทรายน้อย สามารถถอนโกะโบได้โดยง่าย จึงมีผิวที่ขาวเด่น นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพโกะโบให้สูงขึ้นจึงมีการตรวจวินิจฉัยสภาพดิน ผลที่ได้นั้นจะนำมาใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการพรวนดินให้ลึกและการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม ลักษณะที่ดูจากภายนอกจะมีความยาวที่สม่ำเสมอกันและมีผิวขาว เนื้ออ่อนมาก และหวาน มีรสอร่อยไม่มีเส้นใยแข็งๆ หลงเหลือในปากเมื่อรับประทาน (ไม่มีเส้นใยที่แข็งเคี้ยวไม่แหลก)

โดยปกติ การส่งออกโกะโบนั้นจะส่งออกทั้งๆ ที่มีดินติดอยู่ด้วยนั้นเป็นหลัก จากการที่มีพื้นที่ทำการผลิตที่ส่งออกโดยการล้างทำความสะอาดโกะโบก่อนการส่งออกนั้นมีน้อย จึงได้เริ่มทำการส่งออกในแบบ "โกะโบล้างน้ำ" ซึ่งเป็นการแสดงถึงคุณลักษณะพิเศษของดินในพื้นที่ทำการผลิต อีกทั้งจากการที่ทำการแช่โกะโบในอ่างแช่น้ำนั้นเป็นการลดการเสียเวลาในการล้างน้ำและการขจัดความเป็นด่างออกไปจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้ทันทีและสามารถรับประทานได้ทั้งเปลือกอีกด้วย

หลังจากการเก็บเกี่ยวโกะโบจะทำการตากให้แห้งก่อนเพื่อที่จะล้างทรายที่เกาะติดได้อย่างง่ายๆ เพื่อรักษาสภาพความสดและความชุ่มฉ่ำของโกะโบจะทำการดูแลอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ

การปลูก "ซึระจิมะ โกะโบ" นั้นจะทำการปลูก 3 ครั้ง โดยในครั้งแรกนั้นจะหว่านเมล็ดในเดือนกันยายน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ การหว่านเมล็ดในครั้งที่ 2 จะทำในเดือนตุลาคมและครั้งที่ 3 ในเดือนเมษายน

เขตทำการปลูก "ซึระจิมะ โกะโบ" นั้นอยู่ที่พื้นที่ที่เดิมเคยเป็นเส้นทางไหลของแควน้ำทาคาฮาชิกาวา จังหวัดโอคายามะ มีการทับถมของชั้นดินทรายที่สูงหลายเมตร มีการระบายน้ำที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้น้ำแทรกซึมไปถึงส่วนปลายของโกะโบทำให้รากมีการเจริญเติบโตมีรากที่ยาว และมีน้ำใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบคือไม่เกิดสภาพที่ว่าน้ำทำการเกษตรไม่เพียงพอ สามารถกล่าวได้ว่า การที่โกะโบมีรากยาวที่มีความยาวสม่ำเสมอกัน, ผิวขาวและมีด่างน้อยซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่ดีเยี่ยมของ "ซึระจิมะ โกะโบ" นั้นเป็นผลที่เกิดจากสภาพเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมและเส้นทางน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่เอื้ออำนวยดังกล่าวนั่นเอง

ในเขตนี้ได้เริ่มทำการเพาะปลูกโกะโบมาตั้งแต่ประมาณปีค.ศ. 1947 ที่ผ่านมาก็ได้ทำการลองผิดลองถูกในการทำการเพาะปลูกจากชนิดพันธ์ต่างๆ หลากหลายชนิดจนกระทั่งได้มาซึ่ง "สายพันธุ์โกะโบผิวขาว" นี้ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1979 เป็นต้นมาก็ได้ดำเนินการปลูกเร่งการเจริญเติบโตโดยใช้คุณลักษณะเด่นของสายพันธุ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันในภูมิภาคจูโงะคุและชิโคะคุก็ได้กลายมาเป็นพื้นที่ทำการผลิตโกะโบล้างน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น