มันป่าโทคุจิ

มันป่าโทคุจิ

หมายเลขจดทะเบียน 100
ชื่อของ GI มันป่าโทคุจิ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2020/11/18
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดยามะงุจิ
อ.โทคุจิ เขตปกครองซาบะ จังหวัดยามากุจิ (เขตโทคุจิ เมืองยามากุจิ จังหวัดยามากุจิในปัจจุบัน) ในฐานะชื่อเขตการปกครองเมื่อ 30 ก.ย. 2005 (ปีเฮย์เซย์ที่ 17)
ติดต่อที่อยู่

Yamaguchi Prefecture Agricultural Cooperative

2139 Ogorishimogo, Yamaguchi City, Yamaguchi Prefecture

พื้นที่ผลิต

"มันป่าโทคุจิ" คือมันป่าที่ผลิตในอดีต อ.โทคุจิ เขตปกครองซาบะ จ.ยามากุจิ (เขตโทคุจิ เมืองยามากุจิ จ.ยามากุจิในปัจจุบัน)
 ลักษณะเด่นคือ มีรูปทรงแบบฝ่ามือพระพุทธรูปที่ช่วงคอสั้นและช่วงไหล่กว้างหรือมีรูปทรงแบบกำปั้นที่ขอบรอบๆ มีลักษณะขึ้นลงเป็นลูกคลื่น เปลือกนอกเนียน ส่วนที่กินได้มีรากฝอยขึ้นอยู่น้อย เมื่อนำไปขูดเนื้อจะมีความเหนียวมากกว่ามันป่าจากแหล่งผลิตอื่น

การผลิต "มันป่าโทคุจิ" จะใช้ "มันป่าโทคุจิ" เป็นหัวพันธุ์ เพาะปลูกเป็นพืชหมุนเวียนของต้นกล้าข้าวนาดำในนาภายในแหล่งผลิต
 เกณฑ์ส่งขายคือ สามารถส่งขายเป็น "มันป่าโทคุจิ" ได้หมด ยกเว้นหัวที่เน่าเสียและเสื่อมคุณภาพ, ถูกแมลงศัตรูพืชกัดกินทำลาย หัวที่เสียหายด้วยสาเหตุข้างต้นเพียงเล็กน้อยสามารถส่งขายสำหรับนำไปแปรรูปได้

"หัวมันทรงใบแปะก๊วย" ที่เป็นต้นสายพันธุ์มันป่านั้น โดยทั่วไปแล้วหากไม่ได้ปลูกในพื้นที่ที่ระดับน้ำใต้ดินต่ำและไม่แห้งผากในช่วงหัวมันเติบโต จะไม่สามารถผลิตหัวมันคุณภาพดีได้ เพื่อรับมือเรื่องนี้ แหล่งผลิตจึงคัดเลือกหัวมันที่มีส่วนคอสั้นมาปลูกเป็นพืชหมุนเวียนกับต้นกล้าขาวนาดำ ทำให้นาดำสามารถเก็บกักความชื้นไว้ได้แม้มีชั้นดินไถพรวนที่บาง และผลิตหัวมันคุณภาพดีได้อย่างสม่ำเสมอ
 มีบันทึกว่าแหล่งผลิตแห่งนี้เริ่มเพาะปลูกมันป่าในสมัยเอโดะ (1) ตอนปลาย
 ตั้งแต่ปี 1988 แหล่งผลิตร่วมมือประสานงานกับสถานทดลองเกษตรกรรมจังหวัดยามากุจิ (ปัจจุบันคือศูนย์วิทยาการครบวงจรด้านเกษตรกรรมและป่าไม้จังหวัดยามากุจิ) เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น คัดเลือกสายพันธุ์ดีที่มีเนื้อหนาและรูปทรงแบบสายพันธุ์ดั้งเดิมในท้องถิ่น เป็นต้น
 จำนวนผู้ผลิตในปี 2018 มี 23 ราย ปริมาณผลิตรวมประมาณ 4 ตัน

  1. สมัยเอโดะ: ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคหนึ่งตั้งแต่ ค.ศ. 1603 ถึง 1867 เป็นช่วงที่รัฐบาลโชกุนได้รับการสถาปนาขึ้นที่เอโดะ (ปัจจุบันคือกรุงโตเกียว) การเมืองการปกครองระบอบแคว้นซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่เอโดะนำโดยตระกูลโทกูงาวะ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงที่อิเอยาซุ โทกูงาวะเป็นโชกุนรุ่นแรกจากตระกูลนี้

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น