ผัก ธัญพืช พัลส์

รายการผลิตภัณฑ์ - ผัก ธัญพืช พัลส์ -

เมื่อคลิกในแต่ละชื่อหรือแต่ละรูปภาพจะสามารถดูรายละเอียดนั้นๆ ได้

รูปภาพ
4 ยูบาริเมล่อน
ยูบาริเมล่อน
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดฮอกไกโด 2015/12/22
6 ฟักทองเอโดะซากิ
ฟักทองเอโดะซากิ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดอิบารากิ 2015/12/22
11 ทตโตะริหลั่กเคียว
ทตโตะริหลั่กเคียว
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดทตโตะริ 2016/03/10
14 โยชิคาวานะสุ
โยชิคาวานะสุ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดฟุคุอิ 2016/07/12
15 ต้นหอมยะตะเบะ
ต้นหอมยะตะเบะ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดฟุคุอิ 2016/09/07
16 ยามะอุจิคะบุระ
ยามะอุจิคะบุระ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดฟุคุอิ 2016/09/07
17 คะกะมารุอิโมะ
คะกะมารุอิโมะ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดอิชิคาวา 2016/09/07
18 มิชิมะบะเรโชะ
มิชิมะบะเรโชะ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดชิซุโอกะ 2016/10/12
21 โทคะจิคาวะนิชินากาอิโมะ
โทคะจิคาวะนิชินากาอิโมะ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดฮอกไกโด 2016/10/12
24 ซึระจิมะ โกะโบ
ซึระจิมะ โกะโบ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดโอคายามะ 2016/12/07
29 คุโระซากิฉะมาเมะ (ถั่วแระสีน้ำตาล)
คุโระซากิฉะมาเมะ (ถั่วแระสีน้ำตาล)
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดนีงาตะ 2017/04/21
35 ต้นหอมนิสซาโตะ
ต้นหอมนิสซาโตะ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดโทะชิงิ 2017/05/26
37 มันกันจิอะมะโท
มันกันจิอะมะโท
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดเกียวโต 2017/06/23
40 มิโตโกโบ
มิโตโกโบ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดยามะงุจิ 2017/09/15
43 เผือกคามิโช (คามิโชซาโตอิโมะ)
เผือกคามิโช (คามิโชซาโตอิโมะ)
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดฟุคุอิ 2017/11/10
51 กระเจี๊ยบฮิบาริโนะ
กระเจี๊ยบฮิบาริโนะ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดอะคิตะ 2017/12/15
53 แตงโมยักษ์นิวเซ็น
แตงโมยักษ์นิวเซ็น
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดโทยามะ 2017/12/15
59 ต้นหอมนุ่มมิโตะ
ต้นหอมนุ่มมิโตะ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดอิบารากิ 2018/02/07
60 หัวไชเท้ามัตสึดาเตะชิโบริ
หัวไชเท้ามัตสึดาเตะชิโบริ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดอะคิตะ 2018/04/09
62 ขึ้นฉ่ายยามากาตะ
ขึ้นฉ่ายยามากาตะ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดยามะงาตะ 2018/04/09
63 มะเขือเทศนันโก
มะเขือเทศนันโก
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดฟุคุชิมะ 2018/08/06
64 ยามะไดคันโช
ยามะไดคันโช
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดคาโกชิมะ 2018/08/06
68 เผือกฟุตาโกะ
เผือกฟุตาโกะ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดอิวะเทะ 2018/09/27
70 ไดเซ็นบร็อคโคลี
ไดเซ็นบร็อคโคลี
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดทตโตะริ 2018/12/27
74 คิคุจิซุยเด็นโกโบ
คิคุจิซุยเด็นโกโบ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดคุมะโมะโตะ 2019/03/20
76 โอซาสะอุรุย
โอซาสะอุรุย
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดยามะงาตะ 2019/03/20
78 ถั่วเหลืองซาโยโมจิ
ถั่วเหลืองซาโยโมจิ
ผัก ธัญพืช พัลส์ จังหวัดเฮียวโกะ 2019/05/08

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น