ผลไม้

รายการผลิตภัณฑ์ - ผลไม้ -

เมื่อคลิกในแต่ละชื่อหรือแต่ละรูปภาพจะสามารถดูรายละเอียดนั้นๆ ได้

รูปภาพ
1 อะโอโมริคะชิสุ
อะโอโมริคะชิสุ
ผลไม้ จังหวัดอะโอโมริ 2015/12/22
30 ฮิกาชิเนะซากุรัมโบะ
ฮิกาชิเนะซากุรัมโบะ
ผลไม้ จังหวัดยามะงาตะ 2017/10/20
33 โออิตะคะโบะสุ
โออิตะคะโบะสุ
ผลไม้ จังหวัดโออิตะ 2017/05/26
38 อีนูมะคุริ
อีนูมะคุริ
ผลไม้ จังหวัดอิบารากิ 2017/06/23
42 ส้มคิโตยูซุ
ส้มคิโตยูซุ
ผลไม้ จังหวัดโทคุชิมะ 2017/09/15
46 ส้มซากุระจิมะโคมิกัง
ส้มซากุระจิมะโคมิกัง
ผลไม้ จังหวัดคาโกชิมะ 2017/11/10
54 ส้มคางาวะโอบาระเบนิวาเซะ
ส้มคางาวะโอบาระเบนิวาเซะ
ผลไม้ จังหวัดคากาว่า 2017/12/15
57 ส้มเฮ็ตสึกะไดได
ส้มเฮ็ตสึกะไดได
ผลไม้ จังหวัดคาโกชิมะ 2017/12/15
72 ลูกพลับโคเกะฮานะโกโช
ลูกพลับโคเกะฮานะโกโช
ผลไม้ จังหวัดทตโตะริ 2018/12/27
75 สึรุตะสตูเบน
สึรุตะสตูเบน
ผลไม้ จังหวัดอะโอโมริ 2019/03/20

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น