ต้นหอมยะตะเบะ

ต้นหอมยะตะเบะ
※提供元:福井放送株式会社 報道制作局

หมายเลขจดทะเบียน 15
ชื่อของ GI ต้นหอมยะตะเบะ
การแบ่งประเภท ผัก ธัญพืช พัลส์
วันที่ลงทะเบียน 2016/09/07
พื้นที่ทำการผลิต จังหวัดฟุคุอิ
ยะตะเบะ โอบามาชิ
ติดต่อที่อยู่

สมาคมผู้ผลิตต้นหอมยะตะเบะ

25-7-1 ยะตะเบะ, โอบามาชิ, จังหวัดฟุคุอิ

พื้นที่ผลิต

"ต้นหอมยะตะเบะ" ทำการผลิตอยู่ที่ยะตะเบะ โอบามาชิ จังหวัดฟุคุอิ การที่ทำการปลูกเปลี่ยน 2 ครั้งนั้นจะทำให้ส่วนที่เป็นสีขาวและอ่อนของต้นหอมมีการเจริญเติบโตแบบโค้งงอลักษณะคล้ายเบ็ดตกปลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีเนื้อที่อ่อนนุ่มซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่น กล่าวกันว่าพันธุ์ต้นหอมยะตะเบะนั้นเป็นพันธุ์ที่ได้แยกแขนงมาจากพันธุ์คุโจเนงิ ส่วนที่เป็นสีขาวและอ่อนนั้นจะสั้นประมาณ 12-15 cm เป็นแบบที่รับประทานได้ทั้งใบและส่วนที่เป็นสีขาวและอ่อน ต้นหอมต้นหนึ่งจะแตกก้านอยู่ 2-3 ก้านและเจริญเติบโต ลักษณะรูปร่างแบบหญ้านั้นจะแผ่ขยายไปด้านข้าง มีใบสีอ่อนและมีลักษณะเนื้อที่อ่อนนุ่ม ลักษณะภายนอกจะแตกต่างจากต้นหอมทั่วไปที่ผลิตจากที่อื่นๆ ส่วนที่เป็นสีขาวและอ่อนนั้นจะโค้งงอคล้ายเบ็ดตกปลานั้นคือลักษณะที่โดดเด่น

การปลูก "ยะตะเบะเนงิ" นั้น มีการนำสายพันธุ์ยะตะเบะเนงิที่ได้คัดเมล็ดพันธุ์และเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องที่หมู่บ้านยะตะเบะมาใช้ ตั้งแต่ดั้งเดิมเกษตรกรแต่ละคนจะคงเหลือต้นหอมไว้ 30 -40 ต้นภายในพื้นที่ทำการเพาะปลูก เพื่อทำการคัดเมล็ดพันธุ์ในเดือนมิถุนายนสำหรับใช้หว่านในช่วงระยะต่อไป ด้วยวิธีการดังกล่าว จึงเป็นการผลิตที่ใช้เฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่คัดได้จากในท้องถิ่นนั้น ไม่ทำการผลิตพันธุ์อื่นๆ

มีช่วงระยะเวลาในการปลูกนานกว่าต้นหอมโดยทั่วไป หลังจากทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ในเดือนกันยายนของปีที่แล้ว การเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวได้หลังจากเดือนตุลาคมของปีถัดไป ใช้เวลาทั้งสิ้นมากกว่า 13 เดือนในการปลูก จะทำการปลูกเปลี่ยนครั้งที่ 1ในช่วงต้นเดือนเมษายนของปีการเก็บเกี่ยว และปลูกเปลี่ยนครั้งที่ 2 ช่วงกลางเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน ในการปลูกเปลี่ยนครั้งที่ 2 นี้ เนื้อของใบต้นหอมจะอ่อน เนื่องจากไปไม่สามารถที่จะปลูกให้ตั้งตรงได้ จึงทำการขุดร่องเป็นรูปตัว V แล้วปลูกเอียงไปตามแนวเฉียง ด้วยวิธีการนี้ จึงทำให้ได้มาซึ่งส่วนสีขาวและอ่อนนั้นมีลักษณะโค้งงอคล้ายเบ็ดตกปลาและส่วนที่จมอยู่ในดินนั้นก็มีความอ่อนไปด้วย มีรสชาติที่หวานและเหนียวหนืดซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ

จากข้อมูลของนิตยสารท้องถิ่น คาดคะเนว่ามีการทำการเกษตรและทำการผลิตที่ยะตะเบะมูระ ในช่วงต้นสมัยเมจิ (ช่วงคริสต์ทศวรรษ 1870 - 1880) เป็นอย่างน้อย การแยกแขนงมาจากพันธุ์คุโจเนงินั้นพัฒนารุดหน้าไปเรื่อยๆ ถือเป็นพันธุ์ที่ทำการเพาะปลูกในเขตท้องถิ่นเหมือนปัจจุบัน จึงได้ตั้งชื่อว่า "ยะตะเบะเนงิ" ซึ่งได้มาจากชื่อของพื้นที่นี้

ในด้านภูมิศาสตร์ สภาพดินที่เป็นพื้นที่สวนซึ่งขยายอยู่เลียบฝั่งแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านยะนะเบะ โอบามาชินั้นเป็นพื้นที่ทรายมีการระบายน้ำได้ดี ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกต้นหอม "ยะตะเบะเนงิ" ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีมาแต่ดั้งเดิมของพื้นที่แห่งนี้นั้น เกษตรกรเองจะเป็นผู้ควบคุมดูแลเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการรักษาเชื้อสายที่มีมาแต่ดั้งเดิมไว้ได้ ในการปลูกเปลี่ยน กรรมวิธีในการปลูกในแนวเฉียงซึ่งถือเป็นลักษณะที่โดดเด่นนั้นได้รับการถ่ายทอดและถือเป็นกรรมวิธีดั้งเดิมของท้องถิ่น

Back to
top

เผยแพร่ความมีเสน่ห์อันน่าสนใจของผลิตภัณฑ์พิเศษแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น